Pohjan Sosialidemokraatit – Pojo Socialdemokrater Ry.

Yhdistys aloittaa seitsemännen vuotensa vuonna 2020. Kolmen yhdistyksen yhdistäminen on mahdollistanut riittävät osanottajamäärät kokouksiin ja toimintaan. 

Tuleva vuosi 2020 on vaaleihin valmistautumista ja pohjatyön tekemistä. 2021 olevat kunta- ja maakuntavaalit ovat kohta ovella ja niihin valmistautuminen on syytä aloittaa välittömästi.

Vuoden 2020 painopisteet

 • Otamme kantaa yhdessä RASD kanssa Pohjan alueen koulu- ja kuntakeskukseen
 • Tuomme uudistukset positiivisuuden kautta esille
 • Luomme pohjalaisille kuvan, että olemme olemassa ja teemme työtä Pohjan eteen.
 • Säännölliset tapaamiset ihmisten kanssa
 • Keskustelutilaisuuksia
 • Rekrytoiminen uusien jäsenten hankintaa priorisoidaan
 • Pohja asettaa 20 ehdokkaan tavoitteen kunnallisvaaleihin
 • Pohja asettaa ehdokkaan maakuntavaaleihin
 • SOTE elää elämäänsä ja reagoidaan sen mukaan
 • Osallistutaan RASD.fi sivujen tekemiseen ja PÄIVITETÄÄN niitä myös
 • Annetaan uusille innokkaille tilaa toimia ja vastuuta jos sitä haluavat
 • Olemme esimerkki yhdistys RASD:ssa
 • Teemme sovitut asiat heti

Perinteinen toiminta

 • Yhteistyötä Raaseporin kaupungin luottamushenkilöiden kanssa lisätään
 • Yhteistyötä Raaseporin kaupungin virkamiesten kanssa lisätään
 • Kunniakäynnit
 • Merkkipäivät
 • Pohjan päivä
 • Mölkkyilta
 • Ylikunnallinen toiminta

 

Vuosi 2020 tulee olemaan haastava ja työntäyteinen. Työt pitää suorittaa heti alta pois, jotta onnistuminen on mahdollista. Pohjan Yhdistyksen työ on ensisijaisen tärkeää, olemme aktiivisin ja toimeliain yhdistys, joka toimii hyvän yhteishengen voimalla.

VOIMA OLEMME ME!

Hyvää toimintavuotta 2020