Ulf Heimberg

Ulf Heimberg

Ulf Heimberg

representant för SDP

Lokala avdelningen

Ekenäs socialdemokrater.
FSD – Finlandssvenska socialdemokrater.

Nämnder

Stadsfullmäktige,
Vice ordförande.

Förtroendeuppdrag

Stadsutvecklingssektion, ledamot.
Social- och hälsovårdsnämnden, ersättare.

🇸🇪 🇫🇮
+358 40 843 9949
ulf.heimberg2@gmail.com