Riitta Vallin

Riitta Vallin

Riitta Vallin

representant för SDP

Människan i Raseborg

Människan i Raseborg

Om mig

Jobbar som avdelningsskötare och är till min grundutbildning sjukskötare och familjeterapeut.

Lokala avdelningen

Pohja-Pojo

Nämnder

Bildningsnämnden,
Vice ordförande.

Stadsfullmäktige,
Ordinare medlem.

Förtroendeuppdrag

Stadsfullmäktige,fullmäktigeledamot
Bildningsnämndens finska sektionen, medlem
Stadsstyrelse, ersättare
Styrelsemedlem i Pohja-Pojo socialdemokraterna

🇫🇮 🇸🇪 🇬🇧
vilkman.riitta@yahoo.fi