Petri Kajander

Petri Kajander

Petri Kajander

representant för SDP

Lokala avdelningen

Pojo socialdemokrater.

Nämnder

Stadsfullmäktige,
Ordinare medlem.

Förtroendeuppdrag

Stadsstyrelse, ersättare.
Stadsutvecklingssektion, ersättare.
HUS-styrelseledamot.
Nylands landskapsfullmäktige, fullmäktigeledamot.
Pohja-Pojo sos.dem ordförande.

🇫🇮
+358 40 752 0893
Petri.kajander@myhome.fi