Petra Baarman

Petra Baarman

Baarman Petra

representant för SDP

Politiska intressen

Brinner för frågor som berör likavärde, delaktighet och utveckling.

Alla skall med!

Alla skall med!

Om mig

Jobbar som bäst som lärare och arbetarskyddsfullmäktige inom andra stadiet. Är sjukskötare och familjeterapeut till min grundutbildning.

På min fritid sysslar jag med fackliga frågor; är ordföranden för lärarföreningen OAJ/ Axxell lärare-opettajat rf, 

Jag är också styrelsemedlem i Klubbhus Fontana och medlem i Anhörigrådet i Hangö-Raseborg.

 

 

Lokala avdelningen

Ekenäs socialdemokrater
FSD – Finlandssvenska socialdemokrater

Nämnder

Social- och hälsovårdsnämnden,
Vice ordförande.

Personalsektion,
Ordinare medlem.

Stadsfullmäktige,
Ordinare medlem.

Förtroendeuppdrag

Social- och hälsovårdsnämnden, vice ordförande.

Social- och hälsovårdsnämndens sektion för klientärenden, vice ordförande.

HUS fullmäktige, fullmäktigeledamot.

Unicef barnvänligkommun -arbetsgrupp, ersättare.

Samarbetskommittén, ersättare.

Stadsfullmäktige, fullmäktigeledamot.

Bostadspolitisk arbetsgrupp, medlem.

RASD styrelsemedlem.

 🇫🇮 🇸🇪 🇬🇧
+358 40 589 3983
710pbaarman@gmail.com