Nina Wessberg

Nina Wessberg

Nina Wessberg

representant för SDP

Politiska intressen

Arbetarnas rättigheter i arbetslivet och i hela samhället står mitt hjärta nära.

Om mig

Jag jobbar som facklig ombudsman i Industrifacket.

På min fritid är jag gärna på stugan i Ingå, vandrar i skog och mark.

Lokala avdelningen

Karis-Billnäs socialdemokrater
FSD – Finlandssvenska socialdemokrater

Nämnder

Stadsfullmäktige,
Ordinare medlem.

Förtroendeuppdrag

RASD, ordförande 2021-2022
Stadsstyrelsen, ersättare.
Stadsutvecklingssektionen, ersättare.
Bildningsnämndens svenska sektion, ersättare.
Regionala styrgruppen för Kustbanan, medlem.
Nylands landskapsfullmäktige, ersättare.
Unga Örnar, styrelsemedlem.
Tammisaaren punavankimuistomerkin hoitoyhdistys, ersättare.
Finlandssvenska socialdemokraters Västra Krets, ordförande.
Karis-Billnäs Socialdemokrater, styrelsemedlem, sekreterare, informatör  och medlemsansvarig.

🇸🇪 🇫🇮 🇬🇧 🇳🇴 🇩🇰
+358 40 674 3891
nina.wessberg@teollisuusliitto.fi