Mats Lagerstam

Mats Lagerstam

Mats Lagerstam

representant för SDP

Lokala avdelningen

Ekenäs socialdemokrater
FSD – Finlandssvenska socialdemokrater

Nämnder

Stadsfullmäktige,
Ordinare medlem.

Förtroendeuppdrag

Stadsstyrelse, 1. Viceordförande
Ekenäs socialdemokrater, ordförande 

🇸🇪 🇫🇮
+358 40 548 0954

matslagerstam@hotmail.com