Kukka-Maaria Luukkonen

Kukka-Maaria Luukkonen

Kukka-Maaria Luukkonen

representant för SDP

Man bör leva så att man vid sängdags vet att man levt dagen.

Man bör leva så att man vid sängdags vet att man levt dagen.

Lokala avdelningen

Karjaan sosialidemokraatit

Nämnder

Miljö- och byggnadsnämnden,
Vice ordförande.

Förtroendeuppdrag

Stadsfullmäktige, ersättare.
Bildningsnämndens finska sektionen, ersättare.
Revisionsnämnden, ersättare.
Karjaan sosialidemokraatit, styrelsemedlem.
RASD styrelsemedlem.

🇫🇮 🇸🇪
kukkamaa@2me.fi