Kimmo Koivunen

Kimmo Koivunen

Kimmo Koivunen

representant för SDP

Lokala avdelningen

Pojo socialdemokrater.

Nämnder

Stadsfullmäktige,
Ordinare medlem.

Förtroendeuppdrag

Stadsstyrelse, ledamot.
Styrelsens representant i Bildningsnämnden.
Medlem i arbetsgrupper ss bostadspolitiska arbetsgruppen & Focus.
Styrelsemedlem i Pohja-Pojo soc.dem.
RASD vice ordförande.

🇫🇮
+358 40 076 6166
kimmo.koivunen@pacco.fi