Kerstin Gottberg

Kerstin Gottberg

Kerstin Gottberg

representant för SDP

Politiska intressen

Brinner för frågor som berör likavärde, delaktighet och utveckling.

Tillsammans är vi mera!

Tillsammans är vi mera!

Lokala avdelningen

Karis-Billnäs.

Nämnder

Revisionsnämnden,
Ordinare medlem.

Förtroendeuppdrag

Direktion för affärsverket Raseborgs Vatten, medlem.

🇫🇮 🇸🇪 🇳🇴 🇬🇧
+358 50 527 7132
kerstin.gottberg@gmail.com