Karita Pihlström

Karita Pihlström

Karita Pihlström

representant för SDP

Trivsel i hela Raseborg

Trivsel i hela Raseborg

Lokala avdelningen

Ekenäs socialdemokrater
FSD – Finlandssvenska socialdemokrater

Nämnder

Tekniska nämnden,
Ordinare medlem.

Förtroendeuppdrag

Stadsfullmäktige, ersättare.
Personalsektionen, ersättare.
FSDs representant  i SDPs fullmäktige.

🇸🇪 🇫🇮
karita.pihlstrom@gmail.com