Jorma Pelkonen

Jorma Pelkonen

Jorma Pelkonen

representant för SDP

Alla skall med!

Alla skall med!

Lokala avdelningen

Karjaan sosialidemokraatit.

Nämnder

Stadsfullmäktige,
Ordinare medlem.

Förtroendeuppdrag

Bildningsnämndens finska sektionen, medlem.
Personalsektionen, ersättare.
Tekniska nämnden, ersättare.
Sekreterare för Karjaan sos.dem.
Raaseporin suom.kielisen seurakuntaneuvosto, medlem.
Kassör för Karjaan URA:n taloudenhoitaja.
Huvudförtroendeman Oy Sisu Ab.

🇫🇮
+358 50 569 3075
pelkonenjorma@hotmail.com