Holger Wickström

Holger Wickström

Holger Wickström

representant för SDP

Livet är en gåva och en fest!

Livet är en gåva och en fest!

Lokala avdelningen

Karis-Billnäs socialdemokrater
FSD – Finlandssvenska socialdemokrater

Nämnder

Bildningsnämnden,
Ordinare medlem.

Personalsektion,
Vice ordförande.

Förtroendeuppdrag

Personalsektion, viceordförande  
Samarbetskommittén, viceordförande  
Bildningsnämndens svenska skolsektion, viceordförande  
Förtjänstteckenskommittén, viceordförande  
Gatunamnskommittén, viceordförande  
Museiverkets slottsdelegation, stadens representant

🇸🇪 🇫🇮 🇬🇧 🇩🇪
hoggemail@yahoo.se