Frank Holmlund

Frank Holmlund

Frank Holmlund

representant för SDP

Om mig

Jag är en lycklig pensionär som jobbat länge som polis. På min fritid sysslar jag med motion, umgår med mina barnbarn och njuter av att vara på stugan. Jag är aktivt med i Mathjälpen, som vice ordförande.

Lokala avdelningen

Karis-Billnäs socialdemokrater
FSD – Finlandssvenska socialdemokrater

Nämnder

Social- och hälsovårdsnämnden,
ordinarie medlem

Stadsfullmäktige,
Ordinarie medlem.

Förtroendeuppdrag

Social- och hälsovårdsnämnden, medlem.
HUS fullmäktige, ersättare.
Bildningsnämndens  svenska sektion, medlem.
Planläggningsnämnd, ersättare.
Unicef, Barnvänlig kommun -arbetsgrupp, medlem.

🇸🇪 🇫🇮
+358 50 547 2065
frank.holmlund@2me.fi