Förtroendevalda Mall

Förtroendevalda Mall

Förtroendevalda Mall

represetant för SPD

Politiska intressen

Arbetarnas rättigheter i arbetslivet och i hela samhället står mitt hjärta nära.
Tulla lujaksi, pysyä pehmeänä – siinä kylliksi haastetta yhdelle elämälle.

Roska päivässä

Om mig

Jag jobbar som facklig ombudsman i Industrifacket.
På min fritid är jag gärna på stugan i Ingå, vandrar i skog och mark.
Työskentelen Teollisuusliiton järjestötoimitsijana
Vapaa-ajalla viihdyn Inkoossa mökillä sekä luonnossa kävellen.

Lokala avdelningen

Karis-Billnäs socialdemokrater
FSD – Finlandssvenska socialdemokrater

Andra förtroendeuppdrag

Stadsstyrelsen, ersättare
Stadsutvecklingssektionen, ersättare 
Bildningsnämndens svenska sektion, ersättare
Regionala styrgruppen för Kustbanan, medlem
Folktingets förvaltningsutskott, medlem
Nylands landskapsfullmäktige, ersättare
Unga Örnar, styrelsemedlem
Tammisaaren punavankimuistomerkin hoitoyhdistys, ersättare
Finlandssvenska socialdemokraters Västra Krets, ordförande
RASD styrelsemedlem
Karis-Billnäs Socialdemokrater, styrelsemedlem, sekreterare, informatör  och medlemsansvarig 
Andelsbanken Raseborg, förvaltningsrådsmedlem
Varuboden OSLA, fullmäktigemedlem

Kaupunginhallitus, varajäsen
Kaupungin kehitysjaosto, varajäsen

🇸🇪 🇫🇮 🇬🇧 🇳🇴 🇩🇰
+358 44 574 3891
nina.wessberg@teollisuusliitto.fi