Camilla Grundström

Camilla Grundström

Camilla Grundström

representant för SDP

Lokala avdelningen

Ekenäs socialdemokrater
FSD – Finlandssvenska socialdemokrater

Nämnder

Stadsfullmäktige,
Ordinare medlem.

Förtroendeuppdrag

Stadsstyrelsen, ledamot.
Stadsutvecklingssektion, vice ordförande.

🇸🇪 🇫🇮 🇬🇧
+358 44 550 0166
camilla.grundstrom@minmail.fi