Arthur Snellman

Arthur Snellman

Arthur Snellman

representant för SDP

Lokala avdelningen

Karjaan sosialidemokraatit.

Nämnder

Planläggningsnämnden,
Ordinare medlem.

Social- och hälsovårdsnämnden,
Ordinare medlem.

Förtroendeuppdrag

Social- och hälsovårdsnämnden, medlem.
Social- och hälsovårdsnämndens sektion för klientärenden, ersättare.
Stadsfullmäktige, ersättare.

🇫🇮 🇪🇪
arthur.snellman@hotmail.com