Folkan, Ystadsgatan 2, 10600 Ekenäs.

Ekenäs Socialdemokrater

Föreningen grundades 1902, är nu 118 år.
I syfte att Fungera som SDPs/ FSDs lokala och regionala enhet.

Styrelsen

Ordförande, Mats Lagerstam
Viceordförande, Ulf Heimberg
Sekreterare, Marianne Isaksson-Heimberg
Kassör, Timo Puumalainen
Medlem, Kari Mäkikara
Medlem,  Camilla Grundström
Medlem, Johan Kvarnström

Medlemmar

Föreningen äger BAB Folkan och festlokalerna som kan hyras tillfälligt för föreningar, samfund och företag, Ystadsgatan 2.
Föreningen har över 120 medlemmar

Lokal påverkning

Politiskt påverkande sker i Raseborg och Västra-Nylands administrativa organ som stadsfullmäktige, -nämnder och i arbetsgrupper, via aktiva medlemmar. Medlemmarna deltar i olika val och har en aktiv övervakande roll i stadens planer- och beslutsprocesser.

Riksomfattande

Vi deltar aktivt med partienhetens synvinklar om de lokala frågorna, såsom förbättringar med trafikleder, regeringens beslut för Västra-Nyland, olika påvisade riksomfattande missförhållanden som måste åtgärdas och förberedas i föreningen enligt vad partiet förutsätter.

Verksamheter 2020

Föreningen ser fram emot kommande val- och politiska händelser, med diskussionskvällar, studier, resor och besök som stärker viljan, att ex. nå en tilläggsplats i kommunalvalet eller att säkra riksdagsman Johan Kvarnströms nyval till Riksdagen. I juni 2020 besöker medlemmarna Helsingfors, för att få senare nya idéer till föreningsverksamheterna.

 

MATS LAGERSTAM

Ordförande

Tel: +358 40 548 0954
matslagerstam@hotmail.com