Varför bli SDP-medlem?

Kom och förverkliga ett rättvist, jämlikt och medmänskligt samhälle med oss.
Vår målsättning är ett där måttet på framgång är hur människor mår, hållbar utveckling
och stabilitet.
Vi verkar tillsammans för en mer omtänksam vardag.
Som medlem i SDP kan du bland annat göra motioner, få din röst hörd och om du så vill kandidera för olika påverkningsuppdrag.

Varför bli SDP-medlem?

Kom och förverkliga ett rättvist, jämlikt och medmänskligt samhälle med oss. Vår
målsättning är ett där måttet på framgång är hur människor mår, hållbar utveckling
och stabilitet. Vi verkar tillsammans för en mer omtänksam vardag.
Som medlem i SDP kan du bland annat göra motioner, få din röst hörd och om du så
vill kandidera för olika påverkningsuppdrag.

Varför bli SDP-medlem?

Kom och förverkliga ett rättvist, jämlikt och medmänskligt samhälle med oss. Vår
målsättning är ett där måttet på framgång är hur människor mår, hållbar utveckling
och stabilitet. Vi verkar tillsammans för en mer omtänksam vardag.
Som medlem i SDP kan du bland annat göra motioner, få din röst hörd och om du så
vill kandidera för olika påverkningsuppdrag.

Du kan bli medlem om du delar partiets värderingar, fyllt 15 år och är finländsk medborgare eller fast bosatt i Finland kan bli medlem i SDP.

Varje medlem hör till
någon partiavdelning och kan dessutom vara stödmedlem i någon annan avdelning. Du kan också tillhöra FSD, Finlands svenska socialdemokrater.

Som medlem får du bland annat: Medlemskort
Partiets elektroniska medlemsbrev e-aimo minst en gång i månaden.

Möjlighet att delta i SDP:s utbildningar och evenemang
Rabatt på Försäkringsbolaget Turvas försäkringar

Medlemsavgiften bestäms bl.a. utgående från åldern och distriktsorganisationen.
Medlemsavgiften är 57 € om året, förutom för under 25-åringar som betalar bara 13
€. Partiavdelningen kan sänka medlemsavgiften på basis av sociala omständigheter.
Då betalar medlemmen årligen 26 €.

Man kan också betala en stödavgift till den egna partiavdelningen. Medlemsavgiften
uppbärs två gånger om året i mars och september.

Ladda ner blanketten eller fyll i ansökan på nätet.

Du kan bli medlem om du delar partiets värderingar, fyllt 15 år och är finländsk
medborgare eller fast bosatt i Finland kan bli medlem i SDP. Varje medlem hör till
någon partiavdelning och kan dessutom vara stödmedlem i någon annan avdelning.
Du kan också tillhöra FSD, Finlands svenska socialdemokrater.
Som medlem får du bland annat:
Medlemskort
Partiets elektroniska medlemsbrev e-aimo minst en gång i månaden
Möjlighet att delta i SDP:s utbildningar och evenemang
Rabatt på Försäkringsbolaget Turvas försäkringar

Medlemsavgiften bestäms bl.a. utgående från åldern och distriktsorganisationen.
Medlemsavgiften är 57 € om året, förutom för under 25-åringar som betalar bara 13
€. Partiavdelningen kan sänka medlemsavgiften på basis av sociala omständigheter.
Då betalar medlemmen årligen 26 €.

Man kan också betala en stödavgift till den egna partiavdelningen. Medlemsavgiften
uppbärs två gånger om året i mars och september.
Blanketten: https://sdp.fi/wp-content/uploads/2020/04/Jasenlomake-nettiin-
taytettavat_kentat.pdf

Ladda ner blanketten eller fyll i ansökan på nätet.